Stichting "The Way Of Life"


Stichting "The Way Of Life"

Onze stichting staat voor de doelgroep die vaak wordt vergeten “de vaders”.
Daarnaast zijn er ook “de gezinnen” die het financieel moeilijk hebben en de mensen,
waarbij de administratie niet op orde is.
De stichting wil deze doelgroepen ondersteunen en handvaten meegeven voor de toekomst.  
Voor de gezinnen heeft  de stichting iets anders in petto.
Met de opbrengst uit activiteiten die wij organiseren, zoals crowdfunding,
zal de stichting  voor deze mensen koken en een warm hart toedragen.
Daarnaast zullen wij met de opbrengst ook de vader en het kind in het zonnetje zetten.
Voor hen hebben wij een ideeën- en wensenpot.
Zij mogen dan een wens doen  wat zij die dag willen ondernemen, maar de stichting kan hen ook verrassen.  

Oprichters van de stichting “Way of Life” zijn Jolanda Bendt en Mark Brunst.
Op 17 januari 2017 is de akte bij Almeer Notaris in Almere ondertekend.
De stichting bestaat uit 5 bestuursleden: voorzitter Jolanda Bendt, secretaris Sandra Castelen,
penningmeester is Judith Bendt, de bestuursleden zijn Ria Hesp en Mark Brunst.

ONZE BELANGRIJKSTE ACTIVITEIT is het multicultureel festival “SuriMakandra2.0”, het Surinaamse samenzijn.
Onze toekomstvisie is uiteindelijk het samenbrengen van alle culturen naar één samenleving.
We kunnen er niet meer omheen. Wij zijn de multiculturele samenleving.
Het is interessant om andere culturen en hun manier van leven te leren kennen.  

Voor mensen die het niet zo breed hebben, willen wij graag gratis voor hen koken.
Wij willen met de opbrengst van de loterij die gegevens wordt op het festival SM2.0 een dag organiseren voor de alle biologische vaders / vaderfiguur en kind(eren).
Wanneer wij voldoende geld hebben opgehaald.
Tevens kunnen mensen die hun administratie niet op orde hebben voor een klein bedrag advies vragen
in de vorm van tips en trucs Ons advies vooraf is: Open altijd je post.

Omdat sommige partijen anoniem willen blijven is de stichting alleen telefonisch bereikbaar als het om vader en kind gaat,
maar ook voor gezinnen en het op orde maken van de administratie.
De stichting fungeert als een luisterend oor die, indien noodzakelijk in overleg met u zorgt voor doorverwijzing naar de juiste personen of instanties.

Ons telefoonnummer vindt u in menu Contact.